chemical warfare agent

chemical warfare agent
kovinė nuodingoji medžiaga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Cheminis junginys, turintis tam tikrų nuodijamųjų, cheminių ir fizikinių savybių; apnuodija priešo karius ir gyventojus, užteršia orą, vietovę, ginkluotę, kovos techniką, aprangą, įvairius daiktus, apnuodija maisto produktus ir vandenį. Fizikinės ir cheminės kovinės nuodingosios medžiagos charakteristikos: agregatinė būsena, tirpumas, tankis, hidrolizė, sočiųjų garų slėgis, lakumas, didžiausia koncentracija, lydymosi ir virimo temperatūra, klampumas ir kt. Svarbiausia kovinės nuodingosios medžiagos savybė –↑ nuodingumas. Kovinės nuodingosios medžiagos skiriamos pagal fiziologinį poveikį – paralyžiuojamosios, pūliuojamosios, bendrosios, dusinamosios (troškinamosios) ir psichotropinės; pagal taktinę paskirtį – mirtinosios ir žalojamosios; pagal žalojamojo poveikio spartą – greitosios ir lėtosios; pagal patvarumą – patvariosios ir nepatvariosios. Daugelis kovinių nuodingųjų medžiagų turi kumuliacinį poveikį (kaupiasi organizme). Taip pat gali būti skiriamos imitacinės ir mokomosios kovinės nuodingosios medžiagos. Kovines nuodingąsias medžiagas paskleidžia cheminiai šaudmenys. Kovinės nuodingosios medžiagos veikimą mažina ar naikina degazacija. Nuo nuodingųjų medžiagų savybių apsaugo dujokaukė, odos apsaugos priemonės, slėptuvės su veikiančia filtravimo ir ventiliacijos įranga. Pirmą kartą ir dideliu mastu kovinės nuodingosios medžiagos buvo panaudotos I pasauliniame kare 1915 04 22 prie Ipro upės (Belgija). Veiksmingiausios to meto kovinės nuodingosios medžiagos buvo fosgenas, difosgenas, ipritas (pavadintas garstyčių dujomis). Karui baigiantis, buvo išrastas liuizitas, adamsitas ir chloracetofenonas. Per I pasaulinį karą nuo kovinių nuodingųjų medžiagų nukentėjo \chemical warfare agent1 mln. žmonių. 1925 m. Ženevos protokolas uždraudė naudoti kovines nuodingąsias medžiagas. Tačiau 1936 m. Italijos kariuomenė naudojo ipritą kare su Etiopija, nuo 1937 m. – Japonijos kariuomenė kare su Kinija. XX a. 4 dešimtmetyje buvo susintetinti tabūnas, zarinas ir zomanas, 6 dešimtmečio pabaigoje – VX. II pasauliniame kare kovinės nuodingosios medžiagos nebuvo panaudotos. 1993 m. Rusijoje buvo 40 tūkst. t nuodingųjų medžiagų, JAV – 29 tūkst. t. 1993 m. Paryžiaus konvencija uždraudė kurti, gaminti, kaupti cheminį ginklą bei numatė, kad visos jo atsargos bus sunaikintos. atitikmenys: angl. chemical warfare agent rus. боевое отравляющее вещество ryšiai: dar žiūrėkkoncentracija dar žiūrėknuodingųjų medžiagų kovinė būsena dar žiūrėknuodingumas dar žiūrėkpatvarumas dar žiūrėkpatvarumas dar žiūrėkpirmieji pažeidimo nuodingosiomis medžiagomis požymiai dar žiūrėkslaptasis apsinuodijimo periodas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • chemical warfare agent — kovinė nuodingoji medžiaga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Cheminis junginys, turintis tam tikrų nuodijamųjų, cheminių ir fizikinių savybių. Apnuodija priešo karius ir gyventojus, užteršia orą, vietovę, ginkluotę, kovos… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Chemical warfare — For other uses, see Chemical warfare (disambiguation). This article forms part of the series Chemical agents Lethal agents Blood agents Cyanogen chloride (CK) …   Wikipedia

  • chemical warfare — kovinė nuodingoji medžiaga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Cheminis junginys, turintis tam tikrų nuodijamųjų, cheminių ir fizikinių savybių. Apnuodija priešo karius ir gyventojus, užteršia orą, vietovę, ginkluotę, kovos… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Chemical Warfare Brigade — is a rock opera created by Marc Brownstein of the trance fusion band The Disco Biscuits. It was written during Marc Brownstein s dismissal from the band and was debuted by Electron. Since the Disco Biscuits rarely play a full Chemical Warfare… …   Wikipedia

  • chemical warfare — All aspects of military operations involving the employment of lethal and incapacitating munitions/agents and the warning and protective measures associated with such offensive operations. Since riot control agents and herbicides are not… …   Military dictionary

  • Blue Cross (chemical warfare) — Blue Cross (Blaukreuz) is a World War I chemical warfare agent consisting of diphenylchloroarsine (DA, Clark I), diphenylcyanoarsine (CDA, Clark II), ethyldichloroarsine (Dick), and/or methyldichloroarsine (Methyldick). Clark I and Clark II were… …   Wikipedia

  • White Cross (chemical warfare) — White Cross (Weisskreuz) is a World War I chemical warfare agent consisting of one or more lachrymatory agents: bromoacetone (BA), bromobenzyl cyanide (Camite), bromomethyl ethyl ketone (homomartonite, Bn stoff), chloroacetone (Tonite, A stoff),… …   Wikipedia

  • Yellow Cross (chemical warfare) — Yellow Cross (Gelbkreuz) is a World War I chemical warfare agent usually based on sulfur mustard (HS, Yperite, Lost).The original Gelbkreuz was a composition of 80 90% of sulfur mustard and 10 20% of tetrachloromethane or chlorobenzene as a… …   Wikipedia

  • Green Cross (chemical warfare) — Green Cross (Grünkreuz) is a World War I chemical warfare agent consisting of chloropicrin (PS, Aquinite, Klop), phosgene (CG, Collongite) and/or trichloromethyl chloroformate (Surpalite, Perstoff).Green Cross is also a generic World War I German …   Wikipedia

  • Chemical weapon designation — Chemical, biological, and radiological warfare agents are sometimes assigned what is termed a military symbol. Military symbols evolved out of the First World War from the British in part for secrecy, and to simplify reference to chemicals by… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”